Judul Buku: Belajar Hidup dari Hidup Rasulullah

Penulis: Amru Khalid

Penerbit: Maghfirah Pustaka

Cetakan: Kedua, Juni 2007

Halaman: 376

Sejarah kehidupan Rasulullah saw bukanlah sekadar biografi yang hanya untuk dikenang, akan tetapi merupakan potret kehidupan yang harus diteladani oleh setiap muslim. Sebab, setiap langkah Rasulullah merupakan tuntunan dan setiap ucapan beliau merupakan teladan.

Amru Khalid, seorang penceramah dan penulis yang produktif, mengemas kehidupan Rasulullah dengan penuh tadabbur. Bukan hanya fakta sejarah yang diungkap, akan tetapi nilai dan hikmah dari sejarah tersebut.

Dalam buku ini ketika bercerita tentang pembangunan Ka’bah oleh suku Quraisy yang tidak mau menerima uang haram untuk pembangunan, Amr Khalid mengatakan, sesuatu yang diakukan orang Arab dengan watak aslinya ini, sekarang sudah hilang bagi kebanyakan orang. Mereka berani menggunakan harta haram ataupun syubhat. Sebagaimana kita saksikan, hak cipta yang oleh pemiliknya dihasilkan dengan mengerahkan segala daya dan harta dicuri lalu dijual dengan harga yang sangat murah.

Sebagai seorang dai dan penceramah Amru Khalid banyak menggunakan bahasa bertutur, tidak seperti lazimnya buku sejarah yang sering menggunakan bahasa-bahasa formal. Dan, terlihat bahwa dalam buku ini lebih menekankan aspek tadabbur daripada fakta dan data sejarah, sehingga dapat kita jumpai tentang peperangan yang dilakukan Rasulullah tidak disebutkan tahunnya. Padahal sebagai buku sejarah mestinya menyebutkan setiap peristiwa secara detil lengkap dengan tahunnya.

Iklan