Penerbit buku Islam utama, Pustaka Al-Kautsar, membuka kesempatan kerja bagi yang ingin berkarir sebagai staff editor dengan kualifikasi sebagai berikut:
1. Laki-laki
2. Menguasai Bahasa Arab
3. Minimal S 1
4. Diutamakan lulusan Timur Tengah.
Lamaran lengkap biodata, fotokopi ijazah,
dan foto terakhir ditujukan via pos ke alamat :

HRD Department
Pustaka Al-Kautsar
Jln. Cipinang Muara Raya 63. Jakarta Timur 13420
Fax. 85912403

Iklan